WYBRALIŚCIE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE 2007 ROKU

Wybraliście. Według Was NAJWAŻNIEJSZYM WYDARZENIEM 2007 ROKU były przedterminowe wybory i zmiana rządu.