Wolność zaczęła się w Polsce

4 czerwca 1989 partia, która przez 45 lat trzymała kraj twardą ręką, zachwiała się w posadach. Chociaż żyła jeszcze przez kilka miesięcy, wolność, która wychynęła z czerwcowych urn pozbawiła ją mocy. Po wyborczym trzęsieniu ziemi, po władzę – jeszcze niepełną – sięgnęła "Solidarność", a wstrząsy wtórne obaliły komunistyczne reżimy w całym regionie. Wszystko zaczęło się w Polsce…