Niepodległa od 90 lat

Wśród okrzyków radości i strzałów karabinów w poniedziałek 11 listopada 1918 rodziła się Rzeczpospolita. Po 123 latach zaborów dokonanych przez Rosję, Austro-Węgry i Prusy, Polacy zrzucili obce jarzmo i sięgnęli po niepodległość. Tego dnia na wyzwolonych ziemiach żołnierze odrodzonych sił zbrojnych rozbrajali ciemiężców, a Rada Regencyjna zwróciła się do Marszałka Józefa Piłsudskiego z misją utworzenia rządu.