Demokracja zza dymu papierosów

Ostatni premier PZPR Mieczysław Rakowski twierdził na trzy miesiące przed rozpoczęciem obrad, że "Polaków mniej interesuje Okrągły Stół, a bardziej suto zastawiony". Ale historia dopisała wydarzeniom, które rozegrały się między 6 lutego a 5 kwietnia 1989 roku, swoje akapity. I dopisuje nadal, bo Okrągły Stół ciągle dzieli Polaków. Dla jednych przy stole z Henrykowa przedłużano agonię systemu komunistycznego, dla innych dano pierwszy oddech polskiej demokracji.